Фонд "Енергийна ефективност" обявява конкурс за "Технически и маркетинг координатор – експерт по мониторинг на проекти"

4.3.2009 г. I. Описание на длъжността Осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението и резултатите от проектите, кредитирани от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), включително с посещения на място. Набира и обобщава разходо-оправдателни документи за извършените строителни и монтажни работи, както и данни за енергийното потребление. Участва в изготвянето и представянето на текущи и годишни доклади [...]