Квалификационно обучение

Квалификационно обучение се организира с цел: придобиване на начална професионална квалификация; придобиване на допълнителна квалификация; преквалификация. Дирекциите “Бюро по труда” организират обучение за професионална квалификация на безработни лица: когато има писмена заявка от работодател с готовност за наемането им на работа по трудов договор, за срок не по-малък от 6 месеца след успешното завършване на [...]

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, АКО ОТИВАМЕ ДА РАБОТИМ В ЧУЖБИНА

Ако решите да работите в чужбина, трябва да знаете, че напускайки България Вие попадате под юрисдикцията на държавата, в която ще живеете, и към Вас работодателят ще прилага клаузите на трудовия Ви договор. Затова най-важното за Вас е да се запознаете със законодателството на съответната държава и преди да подпишете трудовия си договор внимателно да [...]

Как да се подготвим за интервю за работа

Вие сте активни и имате желание за работа. Търсите или вече сте открили подходящо работно място. Въпросът е как то да стане вашето работно място. Може би вече сте си подали документи за работа и очаквате с нетърпение дали работодателят ще ви се обади за среща. Когато търсите работа не по обява, най-добре е да [...]

Как да напишем мотивационно писмо

ие активно търсите работа и кандидатствате за определено работно място. Вече сте подготвили автобиография, но се сблъсквате с ново изискване на работодателя – представяне на мотивационно писмо. Това е нещо сравнително ново и непознато за България и често се случва някой да се откаже да кандидатства за подходяща работа, защото не знае какво е мотивационно [...]

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

  Правно основание Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване Характеристика Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията за издаване на служебни бележки на физически и юридически лица от Националната агенция за професионално образование и обучение. Служебна бележка е кратко писмено съобщение или записка, която е от значение за удостоверяване, [...]

НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

На 7.11.2008 г. Министерство на образованието и науката обяви набирането на проектни предложения по следните схеми за безвъзмездна финансова помощ: • BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора” в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – Приоритетно направление 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.2. “Децата [...]