Къде да търсите работа

  Има различни начини за търсене на работа: ·По обяви в медиите; ·В Интернет сайтове за работа; ·Чрез препоръка на познати; ·В сайтове на фирми; ·Във фирмени, браншови и специализирани издания; ·Чрез кариерните центрове на университетите; ·Агенции за подбор на персонал и бюрата по труда; ·По време на корпоративни представяния; ·Дни на кариерата; ·панаири. Изберете [...]

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 21 ноември 2008 г. — „По-успешно включване на професионалното ориен- тиране в стратегиите за учене през целия живот“

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0004:0007:BG:PDF

Обща информация за Програма „Учене през целия живот”.

С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през целия живот”. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г. Общата цел на Програмата „Учене през целия живот” е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на [...]

Списък на Регулираните професии в България

Адвокат Акушерка Архивист Архитект Борден инженер (F/EL) Борден оператор (F/OL) Борден радиооператор (F/ROL) Борден съпроводител (F/CL) Ветеринарен лекар Ветеринарен техник Вътрешен одитор в публичния сектор Дипломиран експерт- счетоводител (одитор) Експерт, извършващ екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда ЖП кантонер Заварчик Зъботехник Инженер в геодезията, картографията и кадастъра Инженер в инвестиционното проектиране Инструктор [...]

Образователни Игри Свързани с Европейския Съюз

Пътешествие в Европа http://trip.evropa.bg Мултимедийно помагало, предназначено за деца между 6 и 12 години. Съдържа много игри и полезна информация, представена по атрактивен начин, за Европейския съюз и държавите-членки (Език: български) Добре ли познаваш съседите си? http://www.elargquiz.eu/flash/index_flash.html Знаете ли втория град по големина в Унгария, какви са съставките на ирландското кафе или например как изглежда [...]

Програма „Учене през целия живот" (2007-2013):

  Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и e-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационални и по-ефективни методи на действие. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приемат програмата на 15.11.2006 г. с решение № 1720. Цели на програмата: да допринесе за развитието [...]