План за обучение – хлебар/сладкар

УЧЕБЕН      ПЛАН   Наименование на професионалното направление и код:Производство на храни и напитки, код 541 Наименование на професията и код:хлебар-сладкар, код 541030 Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:  Производство на сладкарски изделия, код 5410302, втора степен на професионална квалификация Прием: образование:основно/ Срок на обучение   4            месеца. Общ брой часове:             660 .часа [...]

План за обучение – Билкарство

Учебен план ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “А” (записва рамковата програма, съгласно чл. 10 от ЗПОО) Наименование на професионалното направление и код: горско стопанство, код 623 Наименование на професията и код:Работник в горското стопанство, код 623060 Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Билкарство, код 6230604, първа степен на професионална квалификация Прием: образование: [...]