План за обучение – Сервитьор/барман

УЧЕБЕН ПЛАН За обучение по рамкова програма Б Наименование на професионалното направление и код: "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг",  код -811 Наименование на професията и код: "Сервитьор – барман", 811080 Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: "Обслужване на заведения в общественото хранене", 8110801, II-ра степен Срок на обучение: 4 месеца Общ брой часове: [...]

План за обучение – химик-оператор

УЧЕБЕН      ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “Б”     професионално направление:   химични продукти и технологии ,              код: 524 професия :      химик-оператор                код :524060 специалност:  Технология на фармацевтични и  парфюмерийно-козметични  продукти ,   код :5240610 степен на професионална квалификация:   втора     Прием: образование:            основно Срок на обучение:                   4   мес. Общ брой [...]

План за обучение – сътрудник социални дейности

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА "Е" (съгласно чл. 10 от ЗПОО)     Наименование и код на професионалното направление и код 762 Социални дейности Наименование и код на професия 762020 Сътрудник социални дейности   Наименование и код на специалността, код и степен на професионална квалификация: 7620201 Социална работа с деца и семейства в [...]

План за обучение – оператор на компютри

УЧЕБЕН      ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “A” Наименование на професионалното направление и код:стопанско управление и администрация, код 345 Наименование на професията и код:оператор на компютри, код 345100 Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:  текстообработване, код 3451001, първа степен на професионална квалификация     Прием: образование:основно/  Срок наобучение: 2     месеца. Общ брой [...]

План за обучение – оперативен счетоводител

УЧЕБЕН ПЛАН   ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  Е (съгласно чл. 10 от ЗППО)   Наименование на професионалното направление:         Счетоводство и данъци Код: 344 Наименование на професията:                Оперативен счетоводител Код: 344010 Наименование на специалността:           Оперативно счетоводство Код: 3440101 Степен на ПК:                                               трета   Входящо образователно равнище:         средно образование                                                                Общ [...]

План за обучение – Озеленяване и цветарство

Учебен      план ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “А” (записва рамковата програма, съгласно чл. 10 от ЗПОО) Наименование на професионалното направление и код:Озеленяване и цветарство, код 622 Наименование на професията и код:работник в озеленяването, код 622030 Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:  Озеленяване и цветарство, код 6220301, първа степен на професионална квалификация   [...]

План за обучение – Готвач

П Р О Г Р А М А “Б”   ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ     ПРФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Ÿ ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ, КОД 811     ПРОФЕСИЯ: Ÿ ГОТВАЧ, КОД 811070     СПЕЦИАЛНОСТ: Ÿ ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ  ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ, КОД 8110701     РАЗГРАД , [...]