Кариерното ориентиране в България и ЕС

Кариерното ориентиране в ЕС Резултатите от прегледа на постиженията в европейските страни, осъществен от Европейската комисия в периода 2001 – 2003 г., показват, че в много държави политиките, системите и практиките по ориентиране не съответстват в необходимата степен на потребностите на икономиките и на обществата, базирани на знанието. Това налага необходимостта от осъществяване на политически [...]

Проект „и-ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИ” – международно сертифициране на ИТ уменията на роми

  Национален изпит за международно сертифициране по ECDL на компютърните умения на роми ще се проведе на 24 май 2009 г. – денят на българската писменост и култура. Обученията за придобиване на ИТ умения са в рамките на проект „и-Интеграция на роми” – една успешна инициатива на институт „Отворено общество” и национално сдружение „иЦентрове”. Целта [...]

Как да търсим работа – 2

Близо 1/3 от живота ни преминава в работа. През това време 10 – 12 пъти сменяме работното си място. Как да намерим работа, която да ни удовлетворява и мотивира? Какво да направим, за да я получим? Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и конкурентните качества, които притежаваме [...]

Как да изберем професия?

  Конфуций е казал „Избери си работа, която обичаш, и повече няма да се наложи да работиш нито един ден”. Но как да изберем „идеалната” работа? През живота си често се случва да сменяме различни професии и занимания, някои от които са подходящи за нас, други – не. Подходящата професия е тази, която преди всичко [...]

Организират курсове за шивачки в „Маги-Ка“

Тридесет безработни ще минат курс, за да придобият професионална квалификация „шивач“. Ще ги учи организацията ЕТ „Певик Ваян – Виктория Георгиева“ по проект на шивашката фирма „Маги-Ка“, спечелен по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Курсът ще трае седем месеца, през които безработните ще получават стипендия от 100 евро. След като усвоят тънкостите на занаята, [...]

Дейности по секторна програма "Грюндвиг"

  ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ Партньорства за познание Партньорствата за познание представляват партньорства между организации, с цел сътрудничество в различни инициативи в сферата на образованието на възрастни. Партньорствата за познание правят възможно обучаващи се и преподаватели от минимум три различни страни участнички в Програмата да работят директно с колеги и обучаващи се в други страни по теми, [...]

Покана за кандидатстване за участие в Индивидуална мобилност Обучение и професионално развитие на служители в сферата на образованието за възрастни по секторна програма “Грюндвиг” за периода

Покана за кандидатстване за участие в Индивидуална мобилност Обучение и професионално развитие на служители в сферата на образованието за възрастни по секторна програма “Грюндвиг” за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2010г. Краен срок за подаване на документите – 16.01.2009г. Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на кадри, заети [...]