Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” схема №. BG 051PO001-2.1-02 Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще” Договор № ESF-2102-07-08001 ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” гр. Разград, ул. „Трапезица” №8, ап.21 E-mail, pgeo@abv.bg , www.pevik.com Екип за управление на проекта съобщава, че Проекта е [...]

Проект “Моята професия – моето европейско бъдеще”

Обща цел: – чрез обучението през целия живот да се съдейства за развитието  на трудовия колектив във фирмата, развитие на база  на знанието, с по-качествени работни места .  – Засилване на приноса на обучението през целия живот във фирмата за социалното сближаване,  междукултурния диалог, равенството между половете и личната реализация. – Подпомагане и  насърчаване на [...]

Професионалното обучение – ключ към успеха

  1. Искате атрактивна работа  и добро възнаграждение? – всички го  искат , но въпреки това светът е пълен с неудачници и аутсайдери, с  хора които не могат да намерят пътя към успеха. Житейските кръстопътища са шанс за промяна на посоката и за ускоряване на развитието, но крият и риск от неуспешен преход. Приспособяването често е [...]

Представяне на проект "Виртуален Бизнес Инкубатор"

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” лиценз №200312103/ 3.12.2003 год. Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876 E-mail pgeo @abv.bg , www. malkafirma.com Услуга: ”Виртуален бизнес инкубатор”, Програма АУПТ – ІІІ цикъл Проект: №708 034 090 7008 България вече е член на Европейския съюз! До това се стигна нито бързо, нито [...]