ФИНАЛЕН ОТЧЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” лиценз №200312103/ 3.12.2003 год. Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876 E-mail pgeo @abv.bg , www.pevik.com Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” Договор BG 2004 /016-711.11. 01 — 2. 019, ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта ПРИЛОЖЕНИЕ VI-2 [...]