Организират курсове за шивачки в „Маги-Ка“

Тридесет безработни ще минат курс, за да придобият професионална квалификация „шивач“. Ще ги учи организацията ЕТ „Певик Ваян – Виктория Георгиева“ по проект на шивашката фирма „Маги-Ка“, спечелен по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Курсът ще трае седем месеца, през които безработните ще получават стипендия от 100 евро. След като усвоят тънкостите на занаята, [...]

52 % от българските емигранти в Испания упражняват професия по-ниска от квалификацията им

Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика: 52 % от българските емигранти в Испания упражняват професия по-ниска от квалификацията им София, декември 2008 г Вестник “Виртшафстблат” Госпожо Министър, предприехте една кампания за набиране на работна ръка в чужбина. Какви са резултатите от нея? Резултатите от проведено анкетно проучване за нагласите на българските граждани в [...]

Център за професионално обучение към Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Димов” в град Пирдоп.

Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов откри Център за професионално обучение към Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Димов” в град Пирдоп. По време на официалната церемония министър Цветанов подчерта, че ръководството на Министерството на земеделието и храните полага сериозни усилия  да създаде условия и възможности за развитие на модерно и конкурентоспособно [...]

ПРЕПОРЪКА НА от 3 октомври 2008 година относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 3 октомври 2008 година относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (нотифицирано под номер C(2008) 5737) (2008/867/ЕО) КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211 от него, като има предвид, че: (1) Зачитането на човешкото достойнство е основополагащ принцип [...]

През октомври – минимален ръст на безработицата в страната

В бюрата по труда са регистрирани 216 644 безработни, с 1952 души (с 0.9%) повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година броят на безработните намалява с 32 732 души или с 13.1%. Състоянието на безработицата през октомври се определя от стойността на общия показател на бизнесклимата, който според Националния статистически [...]

Равнището на безработицата през октомври 2008 е 5,85 процента

Равнището на безработица през октомври е 5.85%, с 0.05 пункта по-високо спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на 2007 година равнището на безработица е с 0.88 пункта по-ниско. В бюрата по труда са регистрирани 216 644 безработни, с 1952 души (с 0.9%) повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната [...]

МТСП Организира Кръгла Маса За Нерегламентираната И Скрита Заетост

Министерството на труда и социалната политика организира кръгла маса на тема „Работете легално – нерегламентирана заетост – последици и механизми за ограничаването им” в рамките на кампанията „Социално активни”. Форумът се организира под патронажа на министър-председателя Сергей Станишев. Началото е в 11:00 часа на 12 ноември 2008 г. в хотел „Радисън САС”- зала „Александър”. Министърът [...]