Европейските проекти – Шанс за инициативните!

1. Към всички които: – Искат да напишат проект по Оперативните програми към Структурните фондове на Европейски съюз, но срещат трудности 2. ЦПО към ЕТ ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” – Предлага своите УСЛУГИ: ОТНОСНО СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПИСАНЕТО НА ПРОЕКТИ: – формулиране на целите – описание на задълженията на Екип за управление на проекта – съответствие [...]