Проект “Алтернативна заетост ” 3

Проект “Алтернативна заетост ” 3 Валиден: от няма данни .г до няма данни г. Активен: Не На табло:Не е на табло Описание: Програма “Алтернативна заетост” Договор № BG2003 /004-937.11.01-1.011 Проект”Квалификацията –възможност за реализация” ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР-2003”ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ” Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта С удовлетворение мога да кажа , че два месеца [...]

Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Програма “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”-І фаза Валиден: от 1.06.2007 .г до 30.04.2008 г. Активен: Не На табло:На табло 2 Описание: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” лиценз №200312103/ 3.12.2003 год. Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876 E-mail pgeo @abv.bg ,www.pevik.com Програма «Развитие на човешките ресурси и [...]

Проект “Квалификацията – възможност за реализация” – част 2

Програма “Алтернативна заетост” Валиден: от няма данни .г до няма данни г. Активен: Да На табло:На табло 1 Описание: Програма “Алтернативна заетост” Договор № BG2003004-937.11.01-1.011 Проект “Квалификацията – възможност за реализация” ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР-2003 “ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ” Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта Пред финала сме на един Проект по Програма ФАР на [...]

Проект: Квалификацията – възможност за реализация

Валиден: от 29.08.2007 .г до 31.08.2007 г. Активен: Да На табло:На табло 3 Описание: Програма “Алтернативна заетост” Договор № BG2003 /004-937.11.01-1.011 Проект”Квалификацията –възможност за реализация” ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР-2003”ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ” До 1989 г. България изживяваше дълъг период на “пълна заетост”. Преструктурирането на българската икономика в периода на преход доведе до упадък [...]