Техническа помощ по проект "Активни услуги на пазара на труда" към Агенция по заетостта (АЗ) търси да наeме шестима ОБУЧАВАЩИ

Техническа помощ по проект "Активни услуги на пазара на труда" към Агенция по заетостта (АЗ) търси да наeме шестима ОБУЧАВАЩИ по управление и изпълнение на програми, финансирани по Структурните фондове на ЕС. Успешният кандидат трябва да притежава: висше образование – степен магистър добри познания за структурните инструменти и фондове на ЕС опит в обучение на [...]

Тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,1 на сто

Правителството одобри промени в пет подзаконови нормативни акта, за да ги приведе в съответствие с последните изменения в Кодекса за социално осигуряване. Освен това, навсякъде в тях думите „молба-декларация” се заменят със „заявление-декларация”. Променените документи са наредбите за пенсиите и осигурителния стаж, за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; [...]

Къде да търсите работа

  Има различни начини за търсене на работа: ·По обяви в медиите; ·В Интернет сайтове за работа; ·Чрез препоръка на познати; ·В сайтове на фирми; ·Във фирмени, браншови и специализирани издания; ·Чрез кариерните центрове на университетите; ·Агенции за подбор на персонал и бюрата по труда; ·По време на корпоративни представяния; ·Дни на кариерата; ·панаири. Изберете [...]

Как да търсим работа – 2

Близо 1/3 от живота ни преминава в работа. През това време 10 – 12 пъти сменяме работното си място. Как да намерим работа, която да ни удовлетворява и мотивира? Какво да направим, за да я получим? Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и конкурентните качества, които притежаваме [...]

Как да изберем професия?

  Конфуций е казал „Избери си работа, която обичаш, и повече няма да се наложи да работиш нито един ден”. Но как да изберем „идеалната” работа? През живота си често се случва да сменяме различни професии и занимания, някои от които са подходящи за нас, други – не. Подходящата професия е тази, която преди всичко [...]

Страната ни достигна Лисабонската цел за равнище на заетост на жените – 60.4 на сто

Една от целите на Лисабон е равнището на заетост сред жените да достигне 60 на сто през 2010 година. През третото тримесечие на 2008 г. равнището на заетост за жените в България е 60.4 на сто. Тези данни представи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на заключителна конференция по проект „Да направим [...]

Организират курсове за шивачки в „Маги-Ка“

Тридесет безработни ще минат курс, за да придобият професионална квалификация „шивач“. Ще ги учи организацията ЕТ „Певик Ваян – Виктория Георгиева“ по проект на шивашката фирма „Маги-Ка“, спечелен по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Курсът ще трае седем месеца, през които безработните ще получават стипендия от 100 евро. След като усвоят тънкостите на занаята, [...]