Кариерното ориентиране в България и ЕС

Кариерното ориентиране в ЕС Резултатите от прегледа на постиженията в европейските страни, осъществен от Европейската комисия в периода 2001 – 2003 г., показват, че в много държави политиките, системите и практиките по ориентиране не съответстват в необходимата степен на потребностите на икономиките и на обществата, базирани на знанието. Това налага необходимостта от осъществяване на политически [...]

Наръчник По Интернет Грамотност

Сваляне от тук http://www.daits.government.bg/dox/Narachnik_Internet%20gramotnost.pdf „Наръчник по Интернет грамотност” е подготвен от Съвета на Евро- па заедно със специалисти по медии и образование, като е подкрепен и от Европейската комисия. Целта му е да даде насоки на учители, родители и деца за безопасно ползване на мрежата и да насърчи конструктивното творческо мислене, което да развие определени [...]

Проект „и-ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИ” – международно сертифициране на ИТ уменията на роми

  Национален изпит за международно сертифициране по ECDL на компютърните умения на роми ще се проведе на 24 май 2009 г. – денят на българската писменост и култура. Обученията за придобиване на ИТ умения са в рамките на проект „и-Интеграция на роми” – една успешна инициатива на институт „Отворено общество” и национално сдружение „иЦентрове”. Целта [...]

Ученици, преподаватели и представители на институциите дискутираха Наръчника за Интернет грамотност

          Държавната агенция за информационни технологии и съобщения/ДАИТС/ представи днес, 18 май, второто издание на „Наръчник по Интернет грамотност”. Мнения и оценки за книжката изразиха ученици и преподаватели от Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, както и от 134-то и 88-мо училище в столицата. В представянето участваха представители на Министерството на образованието и [...]

Фонд "Енергийна ефективност" обявява конкурс за "Технически и маркетинг координатор – експерт по мониторинг на проекти"

4.3.2009 г. I. Описание на длъжността Осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението и резултатите от проектите, кредитирани от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), включително с посещения на място. Набира и обобщава разходо-оправдателни документи за извършените строителни и монтажни работи, както и данни за енергийното потребление. Участва в изготвянето и представянето на текущи и годишни доклади [...]

Около 10 000 души от сектор “строителство” с осигурена работа по проект “Красива България” и Социалноинвестиционния фонд

  С изпълнението на инвестиционна програма за 2009 година, чрез извършването на строително-ремонтните работи на обектите по проект «Красива България» и Социалноинвестиционния фонд на МТСП, ще бъде осигурена работа за около 10 000 души от сектор «строителство», обяви днес на церемония по официалното подписване на меморандуми за сътрудничество министърът на труда и социалната политика Емилия [...]

Форум "Кариери 2009 – Добра Кариера, Добър Живот"

През изминалите години общо близо 90 000 млади хора от цялата страна посетиха форума за студентски стаж и кариера Въпреки деликатната икономическа ситуация в световен мащаб, само за първата седмица от периода за регистрация над 50 фирми са потвърдили участието си в осмото издание на ежегодния форум за студентски стаж и кариера “Кариери 2009 – [...]