обратна връзка-проект”Моята професия-моето европейско бъдеще”

Въпрос: Обучението по проекта приключи. Мнението ви за организацията на обучението, обезпечеността с учебни материали, условията при които се провежда,  мотивацията ви за участие. Доволни ли сте от преподавателите?

 New Picture (1)

 Надежда  Георгиева  Добрева - „Лудогорие” ООД – Разград

Много съм доволна от участието си в този проект.Организацията на учебният процес беше перфектна.Бяхме обезпечени от обучаващата организация-ЦПО към ЕТ „Певик Ваян-Виктория Георгиева” с всички необходими учебни материали и учебно- помощна литература. Условията бяха отлични. Преподавателите , според мен бяха много добре подготвени и часовете минаваха неусетно и интересно. Обучението по професията „ строител”, за мен като жена беше едно забавление, но  от обучението по ключови компетентности  научих безкрайно интересни и полезни неща. Днес имам обяснение и разбиране за много от процесите в нашата фирма и в обществото като цяло.

 New Picture (2)

 Ахмед Юмер  Гафур – „Ахинора стил” ООД

Чудесно е ,че има такива проекти! Научих много нови неща за шивачеството. Придобих нови умения. Сигурен съм , че ще ми послужат в работата ми във фирмата. При нас непрекъснато излизат и се внедряват нови неща и наученото ще ми е в голяма полза. Ние сме сериозна фирма и за да отговаряме на непрекъснато повишаващите се изисквания трябва непрекъснато да се учим.Организацията при обучението беше на високо ниво и съобразена с натовареността ни във фирмата. Разполагахме с всички необходими материали в обучението по учебна практика. Предварително ни бяха раздадени учебни материали, учебно-помощна литература.Много съм доволен от преподавателите.         Благодаря на ръководството на нашата фирма , че ме включи в обучението.