получаване на сертификати в края на обучението по проект”моята професия-моето европейско бъдеще”

DSCI0023 DSCI0024 DSCI0017 DSCI0019 DSCI0020 DSCI0022