Проект „и-ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИ” – международно сертифициране на ИТ уменията на роми

 

Национален изпит за международно сертифициране по ECDL на компютърните умения на роми ще се проведе на 24 май 2009 г. – денят на българската писменост и култура. Обученията за придобиване на ИТ умения са в рамките на проект „и-Интеграция на роми” – една успешна инициатива на институт „Отворено общество” и национално сдружение „иЦентрове”. Целта на проекта е да се демонстрира възможността за интегриране на една от най-големите малцинствени групи у нас – тази на ромите, в съвременното информационно общество, давайки им възможност за по-високо квалифицирана работа.

Проектът стартира на 20 март 2009 г., като се провежда на територията на пет български градове – Видин, Лом, Благоевград, Стара Загора и Пловдив. Сдружение „иЦентрове” проведе обучения за придобиване на ИТ умения на няколко етапа.. В първа фаза на проекта бяха обучени 60 граждани от ромски произход по базови компютърни умения, които завършиха с онлайн изпит и придобиха национално признати сертификати. Във втората фаза – курс за напреднали, се класираха 30 от обучаемите, постигнали най-добри резултати и демонстрирали желание за продължаване на обучението. По план, то завършва с международен сертификат – ECDL (European Computer Driving License), официално признат от европейските и национални институции, и даващ им широки възможности за работа.

Дванайсет от обучаемите, които постигнат най-добри резултати ще преминат в третото, последно ниво: обучение за придобиване на професионални ИТ умения – изработка, дизайн и поддържане на уеб страници. Шест от курсистите, стигнали до финалната фаза на обучението и постигнали най-добри резултати ще преминат тримесечен стаж в реална фирма или организация, където ще има възможност да приложат на практика придобитите си умения – изработване на електронни документи, реклами, изработка/поддръжка на уеб сайт.