Техническа помощ по проект "Активни услуги на пазара на труда" към Агенция по заетостта (АЗ) търси да наeме шестима ОБУЧАВАЩИ

Техническа помощ по проект "Активни услуги на пазара на труда" към Агенция по заетостта (АЗ) търси да наeме шестима ОБУЧАВАЩИ по управление и изпълнение на програми, финансирани по Структурните фондове на ЕС.
Успешният кандидат трябва да притежава:

  • висше образование – степен магистър
  • добри познания за структурните инструменти и фондове на ЕС
  • опит в обучение на възрастни
  • опит в прилагане на интерактивни учебни техники и процедури
  • опит в работа по международни проекти и програми
  • познания по европейско право
  • отлични комуникативни и презентационни умения
  • умения за писане на доклади /отчети за проведено обучение
  • умения за работа с компютър – Word, Excel, Power Point

Oпит в сферата на заетостта и добро владеене на западен език са предимства.
Обучението е предназначено за служители на АЗ.
Формуляр за кандидатстване и формуляр на СV може да изтеглите ТУК.
Срок за подаване на документи: до 28.02.2008 г.
Документи се подават по електронен път на адрес: S.Avramova@az.government.bg, или по пощата, или на място – в деловодството на Агенция по заетостта: бул. Дондуков №3, (за стая 617).
Подборът е по документи. С одобрените кандидати ще се проведе събеседване.
За повече информация: тел.: 9265 309