Около 10 000 души от сектор “строителство” с осигурена работа по проект “Красива България” и Социалноинвестиционния фонд

 

С изпълнението на инвестиционна програма за 2009 година, чрез извършването на строително-ремонтните работи на обектите по проект «Красива България» и Социалноинвестиционния фонд на МТСП, ще бъде осигурена работа за около 10 000 души от сектор «строителство», обяви днес на церемония по официалното подписване на меморандуми за сътрудничество министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

Тя подчерта, че близо 3 000 от тях ще са наети безработни и други над 4 000 безработни ще бъдат включени в курсове за квалификация и преквалификация. След изпълнението на проектите, каза министър Масларова, ще се даде възможност за създаване на нови работни места в обновените или разширени социални домове.
Изпълнитеният директор на камарата на строителите в България Иван Бойков посочи, че в този труден период за строителството ще бъдат ангажирани доста малки и средни фирми. 5500 български фирми са регистрирани в публичния регистър, така че представителите на местната власт имат богат избор от най-добрите строители за проектите си.
С подписването на меморандумите за сътрудничество с общини и бенефициенти по проект «Красива България» и Социалноинвестиционния фонд се стартира изпълнението на новоодобрените за реализация 52 социални домове, 2 защитени жилища и 39 ясли и детски градини. Близо 48 милиона лева са предоставените от държавата на МТСП средства за разрешаване на проблемите на социалнта инфраструктура. Те част от антикризисната програма на правителството за справяне с последствията от световната икономическа криза.
В инвестиционната програма на «Красива България» и Социалноинвестиционния фонд за 2009 година се включва изпълнението на комплексните ремонти на над 350 обекта. 220 от тях са за подобяване на социалната инфраструктура и ще се изпълняват при 80% финансиране от «Красива България» и СИФ и само 20% от общините.