Как да търсим работа – 2

Близо 1/3 от живота ни преминава в работа. През това време 10 – 12 пъти сменяме работното си място. Как да намерим работа, която да ни удовлетворява и мотивира? Какво да направим, за да я получим?

Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и конкурентните качества, които притежаваме

Когато търсим работа, ние съпоставяме това, което искаме и можем, с предложенията на пазара на труда.

Важно е да знаем какво се случва на него, дори ако в момента имаме работа. Това ще ни помогне да сме по-добре подготвени за новите изисквания и условия и да успеем да се адаптираме към тях.

Пазарът на труда е подобен на всеки друг – на него се търси и предлага работна сила. Купувачът – работодател иска да наеме най-подходящия кандидат на най-добра цена, а вие трябва да го убедите, че вашите знания, умения и идеи ще бъдат ценна инвестиция за компанията.

Вашите цели…

Най-важният и най-трудният въпрос, когато започвате да търсите работа, е какво искате.

Каква работа всъщност търсите?

Готови ли сте да приемете предизвикателствата на нова сфера за развитие и изява или предпочитате работа, в която имате опит и с която сте запознати – дори и само любителски? Какво най-много обичате да правите? Опишете за себе си работата, за която мечтаете.

Каква работна среда и условия на труд предпочитате?

·Динамична или спокойна?

·На открито, в офис или вкъщи?

·Сред много хора, в малък екип, индивидуално?

·Работа на пълен работен ден или с гъвкава заетост?

·В голяма компания, обществена институция или малка фирма?

·С фиксирано заплащане или на хонорар/процент?

·Готови ли сте да пътувате до работното си място?

·А имате ли нагласа за командировки?

1

Какъв тип дейности ви допадат?

·Практически ориентирани, с използване на техника, инструменти и машини или работа на открито, свързана с природата;

·Работа с хора – оказване на съдействие, социални контакти, комуникация и информиране, подпомагане, лекуване, обучение и развитие;

·Насочени към проучване, анализ, оценка, изследване на проблеми и синтезиране на идеи в научната сфера;

·Административна работа, свързана с данни, числа, архиви, инструкции, детайли и възпроизвеждане на материали;

·Артистични, иновативни, творчески занимания, които позволяват по-свободен стил на работа и дават простор за изява на оригиналността, въображението и креативността ви;

·Дейности, ориентирани към постигане на цели, оказване на влияние, убеждаване, управление, организиране на хора и предприемачество.

Научете повече за работата, която ви интересува – какво е търсенето и предлагането на специалисти на пазара на труда; каква подготовка и умения е нужно да притежавате.

Работа винаги има, но от нас зависи да намерим най-подходящата, да я получим и задържим.

Това не е въпрос на късмет, а на съвкупност от умения, които могат да се усвоят и развият.

Вашите умения

Бъдете гъвкави и не подценявайте опита, който сте придобили на по-ниски позиции или на длъжности, които са в различна сфера. Помислете какви знания, умения и качества е развила у вас всяка извършвана работа, дори да става дума за продажба на вестници или сервиране на кафе.

Например: работата в кафене създава полезни навици за управление на времето, отговорност, отчетност, работа с пари, изгражда умения за обслужване на клиенти, решаване и предотвратяване на конфликтни ситуации, екипност, подобрява комуникативните умения, както и физическата координация.

Помислете в какво сте най-добри и какво ви се удава най-добре – с какво сте различни и уникални, какво искате и можете да правите.

Спомнете си факти, случки от живота и начинания, които илюстрират вашите силни страни:

·Лични качества

·Практически умения

·Специфични знания и интереси

·Образование

·Квалификация

·Специализации и курсове

·Опит

·Постижения

Избройте всички качества, които ви отличават от другите и биха били предимство при кандидатстване за дадена работа. Например:

·Всички могат да смятат, но малцина притежават търговски нюх.

·Много хора знаят английски език, но не всички могат да формулират рекламно послание на английски.

·Повечето хора умеят да шофират, но колко са тези, които сами могат да се оправят в случай на авария.

Отделете достатъчно време на уменията и силните си страни, защото, когато застанете пред работодател, не бива да очаквате той да открие вашето предимство – вие трябва да му го покажете.