Как да изберем професия?

 

Конфуций е казал „Избери си работа, която обичаш, и повече няма да се наложи да работиш нито един ден”. Но как да изберем „идеалната” работа?
През живота си често се случва да сменяме различни професии и занимания, някои от които са подходящи за нас, други – не. Подходящата професия е тази, която преди всичко ни кара да се чувстваме удовлетворени и значими – да съответства на нашите желания и да ни дава възможност да изявим своите най-силни качества.
Добрата информираност е много важна за сполучливия избор на кариера – колкото повече професии и източници на информация за пазара на труда познавате, толкова по-лесно ще бъде да се ориентирате. Опитайте се да си представите с повече детайли един ден в дадена професия – къде и как ще премине, какви дейности ще трябва да изпълнявате, кога ще приключи. Помислете как ще се чувствате и дали това ви допада.
Проучете пазара на труда – разберете дали се търсят и къде се реализират съответните специалисти, какви са средните нива на заплащане и възможностите за развитие в професията. Силно ви препоръчваме да разговаряте и с някого, който упражнява съответната професия, от когото ще имате възможност да получите по-подробна информация "от кухнята".
Традициите на семейството и общността също имат важна роля в това, по какъв начин ще изберете да припечелвате прехраната си. Опитът, които вашите близки са натрупали, и тяхната подкрепа могат да подпомогнат успешната ви реализация, стига решението да не е взето под натиск.
От значение е какви са изискванията за упражняване на дадена професия – какво образование е необходимо да придобиете (специалности, образователна степен, тясна специализация), каква е продължителността и стойността на образованието, къде можете да се обучите, какви умения и лични качества се очакват, за да се справя човек успешно с работата. Не забравяйте физическото, психическото и умственото натоварване, които са част от повечето професии.
Но това, от което в най-голяма степен зависи избора на подходяща кариера, са вашите индивидуални интереси и способности. Ако се познавате добре и сте честни със себе си, това ще ви помогне да изберете подходяща професия или занимание.
Ако се колебаете в избора на професия или имате нужда от съдействие, за да планирате своето по-нататъшно развитие, можете да се консултирате с кариерен консултант.