Дейности по секторна програма "Грюндвиг"

 


ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ


Партньорства за познание

Партньорствата за познание представляват партньорства между организации, с цел сътрудничество в различни инициативи в сферата на образованието на възрастни. Партньорствата за познание правят възможно обучаващи се и преподаватели от минимум три различни страни участнички в Програмата да работят директно с колеги и обучаващи се в други страни по теми, които представляват общ интерес.
Индивидуална мобилност
Подготвителни визити за Партньорства за познание

Обучение на служители в сферата на образование за възрастни

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ


Многостранни проекти

Многостранните проекти по Грюндвиг се осъществяват от институции/ организации от различни европейски държави, които работят съвместно, използвайки знанията и опита си, за да постигнат конкретни и иновативни резултати с европейско качество.
Тематични мрежи
Целите на Тематичните мрежи по Грюндвиг са да се заздравят връзките между различните заинтересовани страни в сферата на образованието за възрастни, да се подобри качеството, европейското измерение и популярността на различни дейности от общ интерес в областта на образованието за възрастни, както и да се предостави и подобри достъпа до възможности за учене през целия живот.
Съпътстващи мерки
Целта на Съпътстващите мерки е да подпомага различни дейности, които не могат да бъдат финансирани по нито една дейност на секторна програма “Грюндвиг”, но ясно допринасят за постигането на нейните цели.