Европейските проекти – Шанс за инициативните!

1. Към всички които:
- Искат да напишат проект по Оперативните програми към Структурните фондове на Европейски съюз, но срещат трудности

2. ЦПО към ЕТ ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”
- Предлага своите
УСЛУГИ:

ОТНОСНО СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПИСАНЕТО НА ПРОЕКТИ:
- формулиране на целите
- описание на задълженията на Екип за управление на проекта
- съответствие на целите със зададените параметри
- Реализация на хоризонтални принципи
- Конкретна методология по управление на проекта
- План и график на дейностите
- Разработена методика за изпълнение на проекта
- Методи за информираност и публичност
- Обосновка за устойчивост на резултатите
- Мултиплициране на резултатите
- Разработка на бюджет

3. Това е вашият шанс! Не го пропускайте

Мобилизирайте се и ни потърсете. Ние сме готови да Ви помогнем да получите финансиране от фондовете на Европейски съюз.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”
лиценз №200312103/ 3.12.2003 год.
Адрес: гр. Разград ул. “Трапезица” № 8, ап. 21
Офис: :гр. Разград, ул. “Свети Климент” №102
тел./факс 084/660 876 ; 0888 303 712
E-mail pgeo @abv.bg ; www.pevik.com