Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Програма “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”-І фаза
Валиден: от 1.06.2007 .г до 30.04.2008 г.
Активен: Не
На табло:На табло 2
Описание:

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

лиценз №200312103/ 3.12.2003 год.

Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876

E-mail pgeo @abv.bg ,www.pevik.com

Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Договор BG 2004 /016-711.11. 01 — 2. 019, ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР

ЦПО към ЕТ»Певик Ваян-Виктория Георгиева»-гр. Разград кандидатства и спечели Проект по Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта» , Компонент №2 « Насърчаване на предприемачеството», Договор BG 2004 /016-711.11. 01 — 2. 019

Проект “Ателие за малък и среден бизнес има за цел насърчаване и оказване на подкрепа на потенциални предприемачи, заинтересовани от стартиране на собствен бизнес. В основата на Проекта е мотивационно и квалификационно обучение на безработни по специално разработена за целта Учебна програма.Под ръководството на опитни преподаватели обучаемите ще получат базови знания и умения по теория и практика за управление на малък и среден бизнес, по разработка и реализация на бизнес-планове, проекти за достъп до финансиране.Ще бъдат обучени 40 безработни , разделени в 4 групи по 10 човека-2 групи в община Разград,Цар Калоян, Лозница, 1 група в Община Кубрат, 1 група в община Исперих.

* Цел на Проекта :

Да се квалифицират 40 безработни със средно и висше образование ,потенциални предприемачи, заинтересовани от стартиране на собствен бизнес

РЕЗУЛТАТИ:

•· 40 безработни получават знания и умения да стартират , развиват и управляват самостоятелна стопанска дейност

•· 40 безработни получават сертификат-свидетелство за управление на малък и среден бизнес

 • подготвени 40 броя бизнес-планове
 • подготвени 40 Проекта за достъп до финансиране
 • Съвместно с ДБТ се прави подбор на кандидатите които трябва да са регистрирани като безработни. Продължителността на Проекта е 11 месеца , а обучението във всяка група е 4.31 месеца. Обучаемите ще получават по 90 евро/месечно стипендия.
 • На 30.06.2007 год. започва обучението в Разград, а в края на октомври 2007 год. и в гр. Исперих и гр. Кубрат.

28.06.2007 год. С уважение:…………………………………….

/ Пейчо Георгиев-Ръководител Проект/

Седем месеца след началото на Проект “Ателие за малък и среден бизнес са обучени 20 безработни от Община Разград.Те получиха умения и знания как се стартира и управлява малък бизнес, информация и консултации за съществуващи пазарни ниши, първоначални умения за разработка на бизнес-планове и проекти. На всички бяха връчени сертификати в края на обучението.Базовите знания които получиха са добра основа всички те да започнат самостоятелен бизнес.В момента върви обучението на още 20 безработни – 10 в гр. Кубрат и 10 в гр. Исперих.

 • 10.01.2008 год. С уважение:…………………………………….
 • / Пейчо Георгиев-Ръководител Проект/

Единадесет месеца след началото на Проект “Ателие за малък и среден бизнес са обучени 40 безработни от Община Разград, Община Кубрат, Община Исперих.Те получиха умения и знания как се стартира и управлява малък бизнес, информация и консултации за съществуващи пазарни ниши, първоначални умения за разработка на бизнес-планове и проекти. На всички бяха връчени сертификати в края на обучението.Базовите знания които получиха са добра основа всички те да започнат самостоятелен бизнес.

Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта

Пред финала сме на един Проект по Програма ФАР на ЕС администрирана от МТСП. 40 безработни участваха в мотивационно и квалификационно обучение. . Предстои екипа ръководил и управлявал дейностите по Проекта да изготви и предаде Финалния отчет в Изпълнителна агенция ФАР на МТСП. На одитора са представени голяма част от необходимите документи. С удовлетворение поглеждам назад защото съзнавам колко полезни сме били на много хора

Ангел Петков – преподавател

С удоволствие обучавам безработните. Правя го защото с обучаващата организация работим отдавна и подбора който е направен в Дирекция бюро по труда е прецизен. Хората в групите са любознателни, по стечение на обстоятелствата някои от тях дълго време са безработни, изгубили социалните си контакти, затвори ли са се в себе си. Обучението е една възможност да излязат от принудителната изолация в която са попаднали. В края на всяко обучение курсистите вече са станали приятели, събират се в свободното си време, обменят информация и идеи. Всеки курс завършва с изпити

 • 30.04.2008 год. С уважение:…………………………………….
 • / Пейчо Георгиев-Ръководител Проект/

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

лиценз №200312103/ 3.12.2003 год.

Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876

E-mail pgeo @abv.bg , www.pevik.com

Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Договор BG 2004 /016-711.11. 01 – 2. 019, ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР

ЦПО към ЕТ»Певик Ваян-Виктория Георгиева»-гр. Разград кандидатства и спечели Проект по Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта» , Компонент №2 « Насърчаване на предприемачеството», Договор BG 2004 /016-711.11. 01 — 2. 019

Проект “Ателие за малък и среден бизнес имаше за цел насърчаване и оказване на подкрепа на потенциални предприемачи, заинтересовани от стартиране на собствен бизнес. В основата на Проекта е мотивационно и квалификационно обучение на безработни по специално разработена за целта Учебна програма.Под ръководството на опитни преподаватели обучаемите получиха базови знания и умения по теория и практика за управление на малък и среден бизнес, по разработка и реализация на бизнес-планове, проекти за достъп до финансиране. Бяха обучени 40 безработни , разделени в 4 групи по 10 човека-2 групи в община Разград, 1 група в Община Кубрат, 1 група в община Исперих.

 • Съвместно с ДБТ се направи подбор на кандидатите които трябваше да са регистрирани като безработни. Продължителността на Проекта е 11 месеца , а обучението във всяка група беше 4.31 месеца. Обучаемите получаваха по 90 евро/месечно стипендия.
 • На 30.06.2007 год. започна на 9 .11.2007 год. завърши обучението в Разград,. На 31.10.2007 год. започна на 18 .03.2008 год. завърши обучението гр. Исперих и гр. Кубрат. Всички участници завършиха успешно обучението и получиха Свидетелство за професионално обучение.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

лиценз №200312103/ 3.12.2003 год.

Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876

E-mail pgeo @abv.bg , www.pevik.com

Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Договор BG 2004 /016-711.11. 01 — 2. 019, ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР

Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта

На базата на натрупания опит пред годините в провеждането на квалификационно обучение , разработката и реализация на Проекти Център за професионално обучение към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”-гр. Разград се утвърди като ценен помощник и партньор на бизнеса в Областта. България се намира на нов етап в своето развитие. Като член на Европейския съюз тя има възможност да участва с Проекти и да ползва еврофондовете.Това е много добре както за прохождащия така и за утвърдения бизнес. За голямо съжаление съм констатирал, че бизнеса знае много малко за възможностите които му предлагат Еврофондовете. За всички които проявяват интерес Център за професионално обучение /ЦПО/ към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”-гр. Разград открива Консултантски център в Разград.

 1. В консултантския отдел на ЦПО работят високо квалифицирани , млади и образовании специалисти.
 2. Консултантите на ЦПО имат опит в частния сектор. Ние се ориентираме предимно към потребностите и проблемите на МСП и начинаещи предприемачи.
 3. ЦПО е част от националната мрежа за професионално обучение и насърчаване на заетостта – ние непрекъснато обменяме опит с нашите партньори в страната . Така можем да Ви предложим бърза и компетентна помощ при решаването на Вашите специфични проблеми.
 4. Ние разполагаме с бърз достъп до актуална информация. Благодарение на нашата добра мрежа от партньори в страната можем бързо и лесно да намерим нужната Ви информация.

Център за професионално обучение предлага на начинаещи, малки и средни предприемачи следния пакет от услуги:

Комплексна помощ при стартиране на собствен бизнес:

 • Изготвяне на бизнес планове
 • Маркетингови анализи, планове и стратегии
 • Курсове за начинаещи предприемачи
 • Управление на персонала

Комплексна помощ за успешно развитие на собствен бизнес:

 • Специализирани семинари за малките и средни предприятия
 • Работни семинари и срещи по проблемите на малките и средни предприятия
 • Консултации по конкретни проблеми и проекти

Работа по национални и международни проекти в областта на:

 • Професионално обучение и насърчаване на заетост
 • Социално предприемачество
 • Институционално укрепване
 • Малки и средни предприятия
 • Учене през целия живот

За фирми: Център за професионално обучение към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”-гр. Разград предлага и “Изнесено обучение”, при което съответният курс се организира в удобно за възложителя време и място.

Темите по които даваме ИНФОРМАЦИЯ са свързани с различни публични фондове и финансиращи програми на територията на страната ни, а именно информация относно:

 • предприсъединителните фондове на Европейския съюз;
 • Оперативни програми към Структурните фондове на ЕС
 • различни програми на Българското правителство и Държавни институции, управляващи европейски фондове и програми у нас;
 • донорски програми;
 • кредитни институции – банки и банкови институции;

В заключение:

Житейските кръстопътища са шанс за промяна на посоката и за ускоряване на развитието, но крият и риск от неуспешен преход. Приспособяването често е съпроводено от стрес, хаос, страхове и несигурност. Мнозина остават в примката на старото, догмите и предразсъдъците, като така не успяват да се въз­ползват от възможностите, предлагани от ставащите промени. Може би ще Ви се стори странно, но ако сте си поставили амбициозната задача да спрете да работите за някой друг и да основете собствен успешен бизнес първото нещо, което трябва да направите е внимателно да се вгледате в себе си. Можете ли да сте предприемчиви? Не се отчайвайте, ако не искат да възприемат находчивите Ви идеи. Мобилизирайте се и потърсете начини и средства сами да ги реализирате. Това ще Ви бъде трудно или даже много трудно, но успехът Ви ще бъде гарантиран и цялата печалба ще остане само за Вас и Вие дълго ще ù се радвате.

Ние сме готови да Ви помогнем!

ПРИЛОЖЕНИЕ VI-2

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

•· Този доклад се изготвя и подписва от Лицето за контакти

•· Информацията, попълнена в доклада, трябва да отговаря на финансовата информация, представена във финансовия доклад.

•· Моля, попълнете доклада на пишеща машина или компютър (този формуляр можете да намерите на следния интернет-адрес: <посочете интернет-адреса>).

•· Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация.

•· Изпратете по едно копие от доклада на всички адреси, посочени в Специалните условия на вашия договор за безвъзмездна помощ

•· Възложителят ще откаже да приеме непълни или лошо попълнени доклади.

•· Ако изрично не е посочено друго, отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6

•· Не забравяйте да приложите към този доклад документите за прехвърляне на собственост, предвидени в член 7.3 от Общите условия.

•1. Описание

•1.1. Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна помощ:

ЕТ „Певик Ваян-Виктория Георгиева”

•1.2. Име и длъжност на лицето за контакти:

Пейчо Георгиев-Ръководител Проект

•1.3. Наименования на партньорите по проекта:

Няма

•1.4. Наименование на проекта:

„Ателие за малък и среден бизнес”

•1.5. Номер на договора:

BG 2004/016-711.11.01-2.019

•1.6. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане [1]:

Начална дата:1.06.2007 год. ; Крайна дата: 30.04.2008 год.

•1.7. Целева страна (страни) или регион (региони):

Република България; Област Разград; Общини: Разград, Кубрат, Исперих

•1.8. Крайни бенефициенти и/или целеви групи [2] (ако се различават) (вкл. данни за броя на жените и мъжете):

Целевата група: безработни със средно или висше образование, потенциални предприемачи, заинтересовани от стартиране на собствен бизнес

Крайни бенефициенти: 40 безработни със средно и висше образование – 20 от Община Разград, 10 от Община Кубрат, 10 от Община Исперих.От тях – 11 мъже и 29 жени

•1.9. Държава (държави), в които се изпълняват дейностите (ако се различава от посочената по т. 1.7):

Република България

•2. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

•2.1. Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение 1 към договора, изпълнени след изготвянето на последния междинен доклад, ако има такъв, или през периода на отчитане

Дейности

Резултати

Дейност 1. Работно съвещание на: Водеща организация, ,Екип за управление на Проекта-Виктория Георгиева, Милена попова, Десислава Георгиева, Пейчо Георгиев за уточняване и разпределение на ангажиментите по дейностите и план-графика за действие по реализация на Проекта проведено на1.06.2007 год. в офис на Проекта , гр. Разград ,ул. „Свети Климент”№102

Протокол№1/1,06,2007 год.

Решения:-Членовете на Екипа представят ежемесечни отчети

-Разпределение на ангажиментите между членове на екипа

Дейност 2. Сформиране на Обществена комисия /ОК / за наблюдение и вътрешна оценка по реализация на Проекта.Изработване и приемане на Вътрешен правилник за работа на ОК. Заседание с участници: Пейчо Георгиев – ръководител на проекта

Диана Първанова – директор но ОУ”Васил Левски”-гр. Разград

Димитър Димитров-директор но ПГИ-гр. Разград

Стоян Минчев-директор на ПГХВПСС-гр. Разград

Николай Миланов – ескперт в Рио на МОН-Разград

Димитър Петров – компютърен специалист, “Електроразпределение”

Даниела Куртева- директор на ЦРД-Разград

проведено на 18.06.2007 год. в гр. Разград, ул.”Свети Климент”№102

-Протокол №1/18.06.2007 год.

-Правилник за дейността на Обществена Комисия

- График за заседанията на комисията

Дейност 3. начало на процедура за ПОДБОР И сформиране на групи за квалификационно обучение от безработни -гр.1 и гр. 2

-Заявка от ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” от 1.06.2007 г. до ДБТ-Разград

Дейност 4. начало на процедура за Изготвяне на материали даващи визуална идентификация на Проекта

-Задание/изискване на възложителя/ от 5.06.2007 год-

-Договор за изработка от 16.06.2007 год. с „КМС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД гр. Пломдив

Дейност 5. начало на Тръжни процедури за доставка на учебни материали

- Покани от 19.06.2007 год. с приложени:Инструкции към оферентите, Проектодоговор, изисквания на възложителя,формуляр за представяне на оферта до:

1.ЕТ”Полиграф-Неделчо Енев”-гр. Разград

2. „Полиграф Разград”ООД-гр. Разград

3. ЕТ”Маргот”- гр. Разград

4. ЕТ”Антон Пеев”- гр. Разград

5. „Денебора”ЕООД- гр. Разград

6. „ДВМ”ООД-гр. София

7. „Пингвините”ООД-гр. Стара Загора

- Получени оферти от