Проект “Квалификацията – възможност за реализация” – част 2

Програма “Алтернативна заетост”
Валиден: от няма данни .г до няма данни г.
Активен: Да
На табло:На табло 1
Описание:

Програма “Алтернативна заетост”
Договор № BG2003004-937.11.01-1.011
Проект “Квалификацията – възможност за реализация”
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР-2003 “ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ”
Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта
Пред финала сме на един Проект по Програма ФАР на ЕС администрирана от МТСП. 106 безработни от които 20 са хора с увреждания участваха в мотивационно и квалификационно обучение. 20 от тях започнаха работа.В момента приключва обучението по “Компютърна грамотност”. Предстои екипа ръководил и управлявал дейностите по Проекта да изготви и предаде Финалния отчет в Изпълнителна агенция ФАР на МТСП. На одитора са представени голяма част от необходимите документи. С удовлетворение поглеждам назад защото съзнавам колко полезни сме били на много хора. Паралелно с тази дейност започваме подготовка по реализацията на нов Проект/ също по Програма ФАР/ в който ще помогнем на 40 човека които искат да започнат самостоятелна стопанска дейност. При подбора на обучаемите ще търсим такива хора защото обучението ще им даде големи възможности за това.
Николинка Илиева – преподавател
С удоволствие обучавам безработните по професията “шивач” по Проект “Квалификацията-възможност за реализация”. Правя го защото с обучаващата организация работим отдавна и подбора който е направен в Дирекция бюро по труда е прецизен. Хората в групите са любознателни, по стечение на обстоятелствата някои от тях дълго време са безработни, изгубили социалните си контакти, затвори ли са се в себе си. Обучението е една възможност да излязат от принудителната изолация в която са попаднали. В края на всяко обучение курсистите вече са станали приятели, събират се в свободното си време, обменят информация и идеи. Всеки курс завършва с изпити. Смело твърдя , че курсистите научават всички операции в шивачеството и са готови да започнат работа. Друг е въпросът , че браншът изпитва трудности и има голямо текучество на кадри. Контактите с г-н Пейчо Георгиев ми позволиха да получа информация за Програма ФАР на ЕС. Целите и задачите които тя преследва ще позволи да се чувстваме пълноценни в голямото семейство на европейските народи.