Удостоверения

Удостоверения за квалификация

При успешно завършване на квалификационен курс Вие ще получите:

* Свидетелство за професионална квалификация
(по образец на НАПОО) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
* Удостоверение за професионално обучение
(по образец на НАПОО) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа