Начало

За центъра по професионално обучение:

Какво ще получите след завършване на курс:
  • свидетелство за професионална квалификация (по образец на НАПОО)
  • удостоверение за професионално обучение (по образец на НАПОО)

за повече информация

Условия за ползване услугите на центъра за професионално обучение:
  • завършено образование
  • подходящо здравословно състояние
Контакт:

 

Разград 7200,
ул. “Свети Климент” 102
тел/факс: 084 / 660 876
моб.: 0888 / 303 712
E-mail: pgeo@abv.bg