За нас

Добре дошли в интернет страницата на Центъра за професионално обучение към ЕТ „Певик Ваян – Виктория Георгиева”. Нашият център е открит в края на 2003 година.
Целта ни е да предоставяме качествено обучение и професионална квалификация.
Основните дейности на центъра обхващат мотивационно и квалификационно обучение. Чрез продобиване на нови знания и професионални умения ние даваме възможност на трайно безработните и хората с увреждания да се реализират успешно на пазара на труда.
Услугите на центъра са отворени и към работодателите, които желаят да повишат професионалните умения на своите служители.
От откриването на центъра при нас са получили квалификация на 3оо човека, в различни области: строителство, хранително -вкусова промиленост, лека-промишленост, икономически специалности и др.Центъра за професионално обучение разполага със собствена база за провеждане на учебните дейности, оборудвана с необходимите технически средства. Зала с компютри свързани в локална мрежа, сървър, интернет връзка.
Обучението за придобиване на професионална квалификация се води от подбрани, високо квалифицирани лектори с дългогодишен опит.
От 2003 година сме взели участие в няколко проекта финансирани със средства от Европейски фондове. Повече за текущите проекти, които изпълняваме може да прочетете в нашата интернет страница.
Посетете нашата виртуална учебна зала и ще откриете : информация за проектите, по които работим, информация за видовете професии и специалности, които предлагаме, фотогалерия и други.
П. Георгиев