Важно!Квалификационно обучение!

Само при нас, в изпълнение на Директива №28 на ЕС може да получите сертификат  за: Наименование на професионалното направление и код: Електротехника и енергетика, код 522 Наименование на професията и код: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, код 522040 Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Възобновяеми енергийни източници, код 5220408, втора степен на [...]

обратна връзка-проект”Моята професия-моето европейско бъдеще”

Въпрос: Обучението по проекта приключи. Мнението ви за организацията на обучението, обезпечеността с учебни материали, условията при които се провежда,  мотивацията ви за участие. Доволни ли сте от преподавателите?    Надежда  Георгиева  Добрева – „Лудогорие” ООД – Разград Много съм доволна от участието си в този проект.Организацията на учебният процес беше перфектна.Бяхме обезпечени от обучаващата [...]